- Xác nhận đơn hàng là việc kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và Shop hàng sỉ có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.

- Với khách hàng đặt mua lần đầu tiên tại Shop hàng sỉ , Shop hàng sỉ sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại, sau khi nhận được đồng ý của Quý Khách,Shop hàng sỉ sẽ tiến hành các bước tiếp theo để giao hàng.

- Sau 02- 03 lần mua hàng thành công, để giao hàng đến Quý Khách một cách nhanh nhất, các đơn hàng tiếp theo sẽ được bỏ qua bước xác nhận này.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: